Czym jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny, znany również jako świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument coraz częściej spotykany nie tylko w procesie budowy nowych obiektów, ale także sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Czym jest i dlaczego zyskuje na znaczeniu? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części niniejszego artykułu.

Certyfikat energetyczny – co to?

Certyfikat to dokument zawierający informacje dotyczące efektywności energetycznej danego budynku lub lokalu. Jest to rodzaj oceny ekonomicznej, która pokazuje zużycie energii w skali roku oraz zapotrzebowanie na prąd potrzebny do ogrzewania i chłodzenia danego obiektu.

Certyfikat energetyczny jest wymagany przy sprzedaży, wynajmie lub dzierżawie nieruchomości. Ma na celu dostarczenie informacji potencjalnym nabywcom lub najemcom o kosztach eksploatacji danego obiektu oraz możliwościach jej poprawy pod względem efektywności energetycznej.

Dokument ten jest opracowywany przez uprawnione osoby – audytorów energetycznych. Specjaliści przeprowadzają szczegółową analizę techniczną budynku i zbierają niezbędne informacje dotyczące izolacji termicznej, systemu grzewczego czy wentylacji. Na tej podstawie oceniają charakterystykę energetyczną obiektu oraz nadaje mu odpowiednią klasę efektywności.

Jak uzyskać certyfikat energetyczny w Gorzowie Wielkopolskim?

Aby uzyskać certyfikat energetyczny w Gorzowie Wielkopolskim lub w dowolnym innym miejscu, musisz skontaktować się z certyfikatorem energetycznym. Oto ogólny przewodnik dotyczący procesu:

  1. Wybierz certyfikatora energetycznego – znajdź doświadczonego i licencjonowanego specjalistów z tego obszaru. Możesz sprawdzić listę certyfikatorów dostępnych w Twoim regionie lub skonsultować się z lokalnymi urzędami budowlanymi. 
  2. Umów się na wizytę – skontaktuj się z wybranym certyfikatorem energetycznym i umów się na wizytę w budynku, który ma być oceniony. Podczas wizyty specjalista zbierze niezbędne informacje dotyczące obiektu, takie jak jego parametry techniczne, używane materiały budowlane, systemy grzewcze i wentylacyjne, itp. 
  3. Dostarcz niezbędne dokumenty – przygotuj dokumenty dotyczące budynku, takie jak plany budowlane, informacje na temat instalacji grzewczej, wentylacyjnej i innych. Certyfikator może poprosić o te dokumenty podczas wizyty lub w określonym terminie po wizycie.
  4. Przeprowadź badania i pomiary – certyfikator może przeprowadzić badania i pomiary w budynku, aby uzyskać dokładne dane dotyczące zużycia energii. 
  5. Otrzymaj certyfikat energetyczny – na podstawie zebranych danych certyfikator przygotuje certyfikat, który określa efektywność energetyczną budynku. Dokument ten zawiera również zalecenia dotyczące poprawy warunków w obiekcie, jeśli to konieczne.
  6. Zarejestruj certyfikat – w niektórych przypadkach certyfikat energetyczny musi być zarejestrowany w odpowiednim urzędzie. Sprawdź lokalne przepisy i wymagania dotyczące rejestracji.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące procedury w Gorzowie Wielkopolskim, skonsultuj się z lokalnymi urzędami budowlanymi lub zleć cały proces specjaliście.